آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

-sı/ -si ; -su/ -sü

 قيد شباهت مي سازد :

Çocuksu (konuşmak)  بچگانه صحبت كردن

Erkeksi davranmak  مردانه رفتار كردن


برچسب‌ها: ساختار كلمات در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۵:۰۴:۲۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

1- مفهوم محبت، ترحم و تصغير به كلمه مي دهد.

Küçük + cük = küçücük خيلي كوچك

Kısacık خيلي كوتاه

 

2- اسامي گياه، حيوان، اندام و ابزار مي سازد :

Gelincik لاله، elmacık گونه (سيبك)، maymuncuk قفل‌بازكن

3- همراه اسم افراد مي آيد و مفهوم علاقه و محبت و كوچكي مي رساند.

 Sevdacık yağmurda ıslanmış. سوداي بيچاره تو بارون خيس شده

اين پسوند همراه با پسوند مالكيت اول شخص در خطاب كردن زياد استفاده مي شود.

Sevgili anneciğim. (anne+cik+im) مادرجان عزيزم

Selmacığım سلماجونم


برچسب‌ها: ساختار كلمات در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۵:۰۲:۲۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

daş / -deş ; -taş / -teş-

برابري و مشاركت نشان مي دهد. اكثرا معادل "هم" در فارسي است. گاهي از هماهنگي اصوات پيروي نمي كند.

Arkadaş دوست, dindaş هم‌دين , yoldaş  همراه، دوست , yurttaş شهروند


برچسب‌ها: ساختار كلمات در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۵:۰۰:۳۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-cağız / -ceğiz

به كلمه‌اي كه وصل مي شود مفاهيمي مثل محبت، تصغير، مرحمت، دلسوزي، شفقت و بيچارگي مي دهد.

adamcağız   مردك، مرد بيچاره   ,  kadıncağız   زن بيچاره، زن بدبخت ,

hayvancağız حيوان بيچاره حيوونكي،

Heyvancağızın ayağı kırılmış.              پاي حيوان بيچاره شكسته (است).


برچسب‌ها: ساختار كلمات در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۴:۵۸:۲۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بي " در فارسي است. اسم و قيد مي سازد.

1- اسم مي سازد

akıl

عقل

akılsız

بي‌عقل

كار

işsiz

بيكار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بي مهرگان

 

2- صفت مي سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ي بي‌فكر

Korkusuz adam    

مرد بي‌باك

Susuz toprak          

خاك بي‌آب (تشنه)

 

ممكن است دو كلمه اي كه هر دو داراي اين پسوند هستند كنار هم بيايند :

Dinsiz imansız

بي دين و ايمان (بي دين و بي ايمان)

Tatsız tuzsuz

بي مزه  و بي نمك


برچسب‌ها: ساختار كلمات در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۴:۴۴:۳۸ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم مي آيد و مفهوم "داراي " يا "با " را به اسم مي دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم كشور ها ، شهر ها  و افراد مي آيد و نسبت و مفهوم وابستگي را مي رساند.

miyana

ميانا

miyanalı

اهل ميانا

izmir

ازمير

izmirli

اهل ازمير

osman

عثمان

osmanlı

عثماني

 

3- بعضا دو كلمه اي كه هر دو داراي اين پسوند هستند با هم مي آيند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را مي رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (كار و تلاش كردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ هاي) درشت و ريز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)


برچسب‌ها: ساختار كلمات در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۴:۴۱:۲۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-cı / -ci / -cu / -cü

-çı / -çi / -çu / -çü

1- اسامي شغل مي سازد :

deniz

دريا

denizci

دريانورد، ملوان

oyun

بازي

Oyuncu

بازيگر، بازيكن

balık

ماهي

balıkçı

ماهيگير، ماهي‌فروش

 

2- اسم هايي كه به حالت عادت درآمده و بيان‌گر حالات رفتاري است ، مي سازد :

yalan

دروغ

yalancı

دروغگو

inat

لج

inatçı

لجباز، لجوج

şaka

شوخي

şakacı

شوخ


برچسب‌ها: ساختار كلمات در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۹:۱۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)