آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

حالت جهتي (yönelme durumu): معادل «به» است.  گاها معني «تا» و «براي» هم مي دهد.

اسم + -a/-e

dağ-a

به كوه

ağaç-a

ağaca

به درخت

sol-a

به چپ

kitap-a

kitaba

به كتاب

duvar-a

به ديوار

Bebek-e

bebeğe

به كودك

arkadaşlar-a

به دوستان

Kilit-e

kilide

به كليد

در اسم‌هايي كه به مصوت ختم مي‌شوند به صورت -ya/-ye مي‌باشد.

kapı-ya

Masa-ya

Hastane-ye

به در

به ميز

به بيمارستان

قاعده : پس از پسوندهاي ملكي سوم شخص (مفرد يا جمع) به صورت -na /-ne استفاده مي شود.

Onun babası-na

به پدر او

 

Onların evleri-ne

به خانه‌ي آنها

Ali’nin annesi-ne

به مادر علي

 

Onların dolapları-na

به كمد آنها

Onun oğlu-na

به پسر او

 

Onların işleri-ne

به كار آنها


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۰۷:۱۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حالت ازي (ayrılma durumu): در مفهوم «از» استفاده مي شود.

اسم + -dan/-den ; -tan/-ten

araba-dan

از ماشين

 

uçak-tan

از هواپيما  

yol-dan

از راه

 

kitap-tan

از كتاب

öğretmen-den

از معلم

 

yürek-ten

از قلب

deniz-den

از دريا

 

süt-ten

از شير

 

 

O, sınıftan çıkıyor.

او از كلاس خارج مي‌شود.

Kuş elimden kaçtı.

پرنده از دستم گريخت.

Ben okuldan geliyorum.

من از مدرسه مي‌آيم.

Yaşlı kadın pencereden bakıyor.

زن سالخورده از پنجره نگاه مي‌كند.

Onlar arabadan iniyorlar.

آنها از ماشين پياده مي‌شوند.


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۴:۵۶:۱۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حالت جايگاهي يا دري (bulunma durumu ): حالت مكان يا زمان را مشخص مي‌كند. معناي اين پسوند در فارسي «در» است و به صورت‌ زير مي‌باشد.

اسم + -da/-de ; -ta/-te

masa-da

در ميز

 

sınıf-ta

در كلاس 

okul-da

در مدرسه 

 

ağaç-ta

در درخت 

ev-de

در خانه

 

sepet-te

در سبد

yer-de

در زمين

 

çiçek-te

در گل

 

Cebimde para yok.

در جيبم پول نيست. (مكان)

Annem saat ikide geliyor.

مادرم  (در) ساعت دو مي‌آيد. (زمان)

 

 

O, yurtta kalıyor.

او در خوابگاه مي‌ماند.

Karşı masada oturuyorlar.

در ميز روبرو مي‌نشينند.

Ben Ankara’da büyüdüm.

من در آنكارا بزرگ شدم.

Biz Türkiye’de yaşıyoruz.

ما در تركيه زندگي مي‌كنيم.

Çocuk yatakta yatıyor.

بچه در رختخواب مي‌خوابد.

 


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۴:۵۴:۴۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

پسوند‌هاي ملكي (iyelik ekleri): 

 منظور از حرف I مي تواند هر يك از چهار حرف نوشته شده باشد، يعني چهار حالت دارد.

I : ı, i, u, ü 

Benim 

اسم 

+

-(I)m

Senin

+

اسم

+

-(I)n

Onun

+

اسم

+

-(s)I

Bizim

+

اسم

+

-(I)mIz

Sizin

+

اسم

+

-(I)nIz

onların

+

اسم

+

-ları/-leri

 

حروف داخل پارانتز وقتي مي آيند كه آخرين حرف اسم صامت باشد. در حالتي كه حرف آخر اسم صامت باشد غيراز سوم شخص جمع ساير اشخاص 4 حالت دارند. براي مثال حالت سوم شخص مفرد و ختم به صامت : ı, i, u, ü وختم به مصوت به صورتsı, si, su, sü استفاده از هر كدام از پسوندها طبق قانون‌هاي هماهنگي واكه‌اي (مصوتي) خواهد بود.


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۴:۵۱:۴۶ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)
۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)
۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (1)
۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)