پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زمان حكايتي مضارع در دستور تركي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

زمان حكايتي مضارع در دستور تركي

۲,۶۱۶ بازديد

مي تونيد نگاهي به خود زمان مضارع بندازيد:

صرف مثبت

        صرف منفي        

       حالت سوالي صرف مثبت

        حالت سوالي صرف منفي 

زمان حكايتي زمان مضارع geniş zamanın hikayesi

معادل زمان مضارع در گذشته است.

فعل + -r/ -(ı, i, u, ü)r/ -(a,e)r + (i-) + پسوند حكايتي +  پسوند شخصي

پسوند حكايتي همان پسوند زمان گذشته ساده است يعني :

dı/di/du/dü                                                                                    

شكل نوشتار اين فعل دو حالت دارد يا به صورت چسبيده يا جدا اما اكثرا در گفتار به صورت چسبيده تلفظ مي شود. وقتي كه حالت چسبيده هست بنا به قانون هماهنگي صامتها پسوندهاي رديف يك استفاده مي‌شود.


I : ı/i/u/ü

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

پسوند شخصي

معني

ben

Yap-ar i-di-m

Yap-ar-dı-m

m

انجام مي‌دادم

sen

Yap-ar i-di-n

Yap-ar-dı-n

n

انجام مي‌دادي

o

Yap-ar i-di

Yap-ar-dı

-

انجام مي‌داد

biz

Yap-ar i-di-k

Yap-ar-dı-k

k

انجام مي‌داديم

siz

Yap-ar i-di-niz

Yap-ar-dı-nız

-nIz

انجام مي‌داديد

onlar

Yap-ar i-di-ler

Yap-ar-dı-lar

Yap-ar-lar-dı

ler/lar

انجام مي‌دادند

در سوم شخص جمع حالت دوم كه پسوند شخص قبل از پسوند حكايتي مي آيد نيز استفاده مي‌شود.
(در تركي آذربايجاني فقط حالت اول استفاده مي‌شود yapardılar)

Askerdeyken her sabah spor yapardık.

در سربازي هر صبح ورزش مي كرديم.

Lisedeyken her hafta sonu maça giderdim.

دبيرستان هر اخر هفته به مسابقه مي رفتم.

Uyumadan önce hep kitap okurdunuz.

قبل از خواب هميشه كتاب مي خوانديد.

حالت منفي با آمدن –maz/-mez قبل از پسوند –dI ساخته ميشود. بنابراين پسوند كلي به صورت –mazdı/-mezdi ساخته ميشود.

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

معني

ben

Bil-mez  i-di-m

Bil-mez-di-m

نمي‌دانستم

sen

Bil-mez  i-di-n

Bil-mez-di-n

نمي‌دانستي

o

Bil-mez  i-di

Bil-mez-di

نمي‌دانست

biz

Bil-mez  i-di-k

Bil-mez-di-k

نمي‌دانستيم

siz

Bil-mez  i-di-niz

Bil-mez-di-niz

نمي‌دانستيد

onlar

Bil-mez  i-di-ler

Bil-mez-di-ler

Bilm-mez-ler-di

نمي‌دانستند

Ahmet arkadaşları ile oyun oynamazdı.

احمد با دوستانش بازي نمي كردآموزش زبان تركي.

Selma küçükken kedilerden korkmazdı.

سلما تو بچگي از گربه ها نمي ترسيد.


Dedem sigara içmezdi

پدربزرگم سيگار نمي كشيد.


تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.