پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زمان حكايتي زمان حال - گذشته استمراري

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

زمان حكايتي زمان حال - گذشته استمراري

۲,۵۹۵ بازديد

زمان حكايتي زمان حال şimdiki zamanın hikayesi 

معادل گذشته استمراري است.

فعل + -(ı, i, u, ü)yor + (i-) + پسوند حكايتي +  پسوند شخصي

پسوند حكايتي همان پسوند زمان گذشته ساده است يعني :

dı/di/du/dü                                                                                    

به علت وجود yor در اينجا فقط du به كار مي رود.

 

شكل نوشتار اين فعل دو حالت دارد يا به صورت چسبيده يا جدا اما اكثرا در گفتار به صورت چسبيده تلفظ مي شود. وقتي كه حالت چسبيده هست بنا به قانون هماهنگي صامتها پسوندهاي رديف يك استفاده مي‌شود.


I : ı/i/u/ü

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

پسوند شخصي

معني

ben

Bil-iyor  i-di-m

Bil-iyor-du-m

m

مي‌دانستم

sen

Bil-iyor  i-di-n

Bil-iyor-du-n

n

مي‌دانستي

o

Bil-iyor  i-di

Bil-iyor-du

-

مي‌دانست

biz

Bil-iyor  i-di-k

Bil-iyor-du-k

k

مي‌دانستيم

siz

Bil-iyor  i-di-niz

Bil-iyor-du-nuz

nIz

مي‌دانستيد

onlar

Bil-iyor i-di-ler

Bil-iyor-du-lar

Bil-iyor-lar-dı

ler/lar

مي‌دانستند

به عبارت ديگر پسوند گذشته استمراري yordu

در سوم شخص جمع حالت دوم كه پسوند شخص قبل از پسوند حكايتي مي آيد نيز استفاده مي‌شود.
(در تركي آذربايجاني فقط حالت اول استفاده مي‌شود bil-ir-di-ler)

Kaza olduğunda ben eve gidiyordum.

موقع تصادف من به خانه مي رفتم.

Şimdi tam ben de seni düşünüyorum.

الان من هم كاملا به تو فكر مي كنم.

Çocuk ağlıyordu.

بچه گريه مي كرد.آموزش زبان تركي

حالت منفي با آمدن  mI  (mı-mi-mu-mü)قبل از پسوند yor  ساخته ميشود.

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

معني

ben

Bil-mi-iyor i-di-m

Bil-mi-yor-du-m

نمي‌دانستم

sen

Bil-mi-iyor i-di-n

Bil-mi-yor-du-n

نمي‌دانستي

o

Bil-mi-iyor i-di

Bil-mi-yor-du

نمي‌دانست

biz

Bil-mi-iyor  i-di-k

Bil-mi-yor-du-k

نمي‌دانستيم

siz

Bil-mi-iyor i-di-niz

Bil-mi-yor-du-nuz

نمي‌دانستيد

onlar

Bil-mi-iyor i-di-ler

Bil-mi-yor-du-lar

Bil-mi-yor-lar-dı

نمي‌دانستند

 

Tatilde gazete okumuyorduk.

تعطيلات روزنامه نمي خوانديم.

Yoldan hiç araba geçmiyordu.

هيچ اتوبوسي از راه عبور نمي كرد.

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.