پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

توضيحاتي در مورد تلفظ حروفات تركي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

توضيحاتي در مورد تلفظ حروفات تركي

۵,۸۲۸ بازديد

توضيحاتي در مورد تلفظ حروفات تركي

در اين پست سعي ميكنم توضيحاتي رو بصورت نوشتاري براي كساني كه در دانلود

چـند نكته در مورد تلفظ:

1. تلفظ ö، ü، ğ، ı در فارســي وجود ندارد.

I ı : صداي اي (غليظ) مي دهد مانند :

عرق،نـــژاد                          ايرك                                    Irk 

رود                                 ايـــرماك                              Irmak

* حروف I ı در فارسي وجود ندارد.امــا İ i همان است كه ما در فارسي داريم.

 Ğ ğ : صدايي بين غ و ي مي دهد :

* اگر "يوموشاك گِ" در آخــر كلمه تركي بياييد صداي "غ" مي دهد يا اصلا

تلفظ نمي شود،مانند:

كوه                                      داغ                                Dağ

روغـــن                                 ياغ                                Yağ

* اگــر "يوموشاك گ" در وسط كلمه تركي بيايد صداي "ي" مي دهد مانند:

معلم                                  اُيرتمــَن                       Öğretmen

دانش آموز                          اُيرَ نــجي                        Öğrenci     

* "يوموشاك گ" در اول كلمات اصيل تـركي نمي آيد.

 

Ü ü صداي او (گـرد) مي دهد مانند :

انگــور                               اوزوم                                      Üzüm

 براي تلفظ اين حرف ، حين تلفظ لبهاي خود را گرد كنيد

 

Ö ö : صداي اُ (گــرد) مي دهد مانند :

اردك                              اُردِك                                       Ördek

براي تلفظ اين حرف ، حين تلفظ لبهاي خود را گرد كنيد

 

۲. تلفظ "ق" و "خ" در زبان اصيل تـــركي وجود نــدارد.اما گاها در روستاهاي

تركيه اين تلفظ ها ديده مي شود.

 

3. در بعضي واژه هاي تركي ممكن است ^ روي حروف صدا دار ديده شود

كه باعث كشيده شدن آوا و تغيير معنايي مي شود.مانند:

ســـود      Kâr             هــنوز      Hâlâ                  عــالي      Âli

 بـــرف      Kar             عـــمه       Hala                 عـــلي       Ali

 

۴ . همانطور كه ديده مي شود حروف w,x,q در تركي وجود ندارد و در صورت

ديده شدن در واژه اي آن براي تلفظ اين حرف ، حين تلفظ لبهاي خود را گرد كنيد

واژه را بايد يك واژه دخيل و غير تركي دانست و حروف ü,ö,ı,ş,ç,ğ در انگليسي

وجود ندارند.

 

۵ . در مورد حرف E كه داراي دو تلفظ مي باشد ذكر اين نكته لازم است كه

تفاوت چنداني ندارد كه اِ خوانده شود يا ا َ .آموزش زبان تركي هــر چند در اين مورد كه چگونه

خوانده شود چند نكته وجود دارد،

اما از آنجايي كه اين نكات نيز گاها رعايت نمي شوند از ذكر آن صرف نظر

مي كنيم.

اين تفاوت تلفظي در ابتدا وجود نداشته است و بعدها به خاطر تفاوت لهجه

شهرهاي مختلف به وجود آمده است.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.