پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

قانون هماهنگي مصوت هاي تركي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

قانون هماهنگي مصوت هاي تركي

۲,۵۹۶ بازديد

در كلماتي كه اصالت تركي دارند، اگر اولين هجاي كلمه اي داراي واكه‌ي پيشين (e- i- ö- ü) باشد در هجا هاي بعدي هم واكه‌ي پيشين خواهد داشت، اگر هم اولين هجا داراي واكه پسين (a- ı- o- u) باشد هجاهاي بعدي واكه‌ي پسين خواهند داشت به عبارت ديگر واكه‌هاي يك كلمه يا پيشين هستند يا پسين. به اين قاعده هماهنگي پيشين-پسين  (önlük-artlık uyumu) نيز گفته مي‌شود.

واكه هاي پسين

واكه هاي پيشين

yap-rak

برگ

Ye-şil

سبز

yıl-dız

ستاره

in-ce

ظريف

do-lu

پر

Öğ-ret-men

معلم

ku-lak

گوش

Yü-zük

انگشتري

در تركي پسوند‌ها هم از اين قاعده پيروي مي‌كنند. در كلمات چندهجايي پسوند‌ها تابع آخرين واكه‌ي كلمه‌ هستند، يعني اگر آخرين واكه كلمه پيشين باشد پسوندي مي آيد كه داراي واكه پيشين است و بر عكس و اين قاعده شامل تمامي پسوندهايي مي‌شود كه اضافه مي‌شوند. براي مثال پسوند جمع (ler وlar ) در صورتي كه آخرين واكه‌ي كلمه پسين باشد از lar كه داراي واكه پسين هست استفاده مي شود و در صورتي كه داراي واكه پيشين باشد ازlerكه داراي واكه‌ي پيشين هست استفاده مي شود.

پسين 

 

پيشين 

ağaç-lar 

درخت‌ها

 

ev-ler

خانه‌ها

kız-lar

دخترها

 

kedi-ler

گربه‌ها

yol-lar

راه‌ها

 

söz-ler

سخن‌ها

bulut-lar

ابرها

 

gözlük-ler

عينك‌ها

 

در كلماتي كه هماهنگي واكه‌اي وجود ندارد، هماهنگي بين پسوند با آخرين واكه خواهد بود.

selam

Selam-lar

سلام‌ها

kalem

Kalem-ler

مداد‌ها

otel

Otel-ler

هتل‌ها

beton

Beton-lar

بتن‌ها

 

هماهنگي واكه‌اي در پسوند‌هاي ديگر اضافه‌شده نيز ادامه مي‌يابد.آموزش زبان تركي هر پسوندي كه به كلمه اضافه مي شود واكه‌ي آن پسوند درحكم آخرين واكه براي تعيين نوع پسوند جديد مي‌باشد.

پسين

 

پيشين

kapı-lar-dan

از درها

 

ev-ler-den

از خانه‌ها

bulut-lar-ı

ابر‌ها را

 

Kalem-ler-i

مداد‌ها را

 


تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.