آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

صفت هاي شمارشي ..........Sayı Sıfatları

چهار نوع هستند :

1- صفت هاي شمارشي اصلي ..........Asıl Sayı Sıfatları

اعداد اصلي هستند. به غير از يك ، bir نشانگر جمع هستند، اما بعد از آنها اسم به صورت مفرد مي آيد.

Beş ekmekler alırım. (yanlış)

پنج نان‌ها مي خرم. (غلط)

Beş ekmek alırım. (doğru)

پنج نان مي خرم. (درست)

 

اين نوع صفت به سوال kaç? : چند، جواب مي دهد.

2- صفت هاي شمارشي ترتيبي ..........Sıra Sayı Sıfatları

با افزودن پسوند –(ı)ncı  با توجه به قانون هماهنگي اصوات كه به شكل –ıncı / –inci /–uncu /–üncü  مي شود، صفت شمارشي ترتيبي درست مي شود (طبق جدول زير). اگر آخرين حرف عدد اصلي حرف صدادار باشد، حرف صدادار ابتداي پسوند حذف مي شود.

آخرين حرف صدادار

پسوند

a, ı

-ıncı

e, i

-inci

o, u

-uncu

ö, ü

-üncü

 

Otobüste genellikle birinci koltukta otururum

در اتوبوس اكثرا در اولين صندلي مي نشينم.

Altıncı sırada kim var?

در رديف ششم چه كسي هست؟

 

اين نوع صفت به سوال kaçıncı? : چندم، چندمين ، جواب مي دهد.

3- صفت هاي شمارشي توزيعي ..........Üleştirme Sayı Sıfatları

طبق رابطه زير درست مي شود :

عدد  + –ar/-er ; -şar/-şer + اسم

 اگر آخرين حرف عدد صدادار باشد از -şar/-şer استفاده مي شود. معادل فارسي اش مي شود نفري، هر كسي فلان مقدار.

Çocuklara üçer dondurma verdim.

براي بچه ها نفري 3 تا بستني دادم.

Öğrenciler kütüphaneden ikişer kitap almış.

دانش آموزان از كتابخانه نفري 2 كتاب گرفته اند.

 

اين نوع صفت به سوال kaçar? : چند چند، چند عددي ، جواب مي دهد.

4- صفت هاي شمارشي كسري ..........Kesir Sayı Sıfatları

طبق رابطه زير درست مي شود آموزش زبان تركي :

عدد  + –da/-de ; -ta/-te + عدد + اسم

Bu yıl yüzde yüz başarı bekliyoruz.

امسال صد در صد انتظار موفقيت داريم.

Arazinin beşte üç hissesi onundur.

سه پنجم سهم اراضي مال اوست.

 

اين نوع صفت به سوال Ne kadar...? : چه مقدار، جواب مي دهد.


برچسب‌ها: صفت ها در دستور زبان تركي استانبولي،


۰۶:۰۹:۲۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :