آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

فعل + -dı/-di/-du/-dü; -tı/-ti/-tu/-tü +  شناسه

نكته: پسوندهاي tı/-ti/-tu/-tü  زماني كاربرد دارند كه فعل به يكي از صامت‌هاي بي‌واك (k, f,ş, ç, s, p, t, h) ختم شود. راهنماي استفاده از پسوند زمان گذشته:

 

آخرين مصوت فعل

مصوت پسوند

پسوند

شناسه siz

شناسه onlar

a- ı

ı

dı/tı

-nız

-lar

e- i

i

di/ti

-niz

-ler

o- u

u

du/tu

-nuz

-lar

ö- ü

ü

dü/tü

-nüz

-ler

 

ben           geldim         آمدم              gittim       رفتم

sen           geldin        آمدي             gittin        رفتي

o               geldi          آمد               gitti          رفت

biz            geldik         آمديم            gittik        رفتيم

siz             geldiniz      آمديد            gittiniz      رفتيد

onlar        geldiler       آمدند             gittiler      رفتند

 

صرف منفي با ma/me به صورت madı/medi ساخته مي‌شود. به طور خلاصه :

ben          -madım          -medim

sen           -madın           -medin

o               -madı             -medi

biz            -madık           -medik

siz            -madınız        -mediniz

 

onlar       آموزش زبان تركي -madılar         -mediler

 

ben         unut-ma-dı-m         فراموش نكردم        gül-me-di-m         نخنديد

sen         unut-ma-dı-n           فراموش نكردي       gül-me-di-n          نخنديدي

o             unut-ma-dı              فراموش نكرد         gül-me-di              نخنديد

biz          unut-ma-dı-k           فراموش نكرديم      gül-me-di-k          نخنديديم

siz           unut-ma-dınız         فراموش نكرديد      gül-me-di-niz       نخنديديد

 

onlar      unut-ma-dı-lar        فراموش نكردند       gül-me-di-ler        نخنديدند


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۰۹:۳۳:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :