شنبه ۱۴ مرداد ۰۲

ضماير در زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

ضماير در زبان تركي استانبولي

۶,۰۹۳ بازديد

ضماير در زبان تركي استانبولي

ضماير  =   Zamirler

                                           ضماير فاعلي در زبان تركي استانبولي

ضماير شخصي فاعلي

Şahıs Zamirleri

من

ben

تو

sen

او

o

ما

biz

شما

siz

ايشان ، آنها

onlar

ضماير  =   Zamirler

                                           ضماير فاعلي در زبان تركي استانبولي

ضماير شخصي فاعلي

Şahıs Zamirleri

من

ben

تو

sen

او

o

ما

biz

شما

siz

ايشان ، آنها

onlar

 

                                        ضماير مفعولي در زبان تركي استانبولي

ضمايرشخصي مفعولي

Nesnel Zamirleri

به من

bana

مرا

beni

به تو

sana

تو را

seni

به او

ona

او را

onu

به ما

bize

ما را

bizi

به شما

size

شما را

sizi

به آنها

onlara

آنها را

onları

 

   ضماير ملكي در زبان تركي استانبولي

ضماير ملكي

İyelik Zamirleri

مال من

benim

مال تو

senin

مال او آموزش زبان تركي

onun

مال ما

bizim

مال شما

sizin

مال آنها

onların

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.