پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

ضماير اشاره در دستور تركي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

ضماير اشاره در دستور تركي

۳,۸۳۴ بازديد

ضماير اشاره işaret adılları

bu

اين

bunlar

اينها

şu

اين / آن

şunlar

اينها / آنها

o

آن / او

onlar

آنها

şu براي اشاره به چيزي كه كمي دور است (نسبت به اين) به كار مي رود. به عبارتي براي اشاره به حالتي بين اين و آن به كار مي رود. اكثرا معناي اين مي‌دهد. ضماير اشاره مي توانند پسوند جمع و پسوند هاي حالت اسمي يا پسوند ديگري بگيرند در اين صورت حرف ميانجي n بين ضمير و پسوند قرار مي‌گيرد.


 

bu

şu

o

 

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

بي‌پسوند

bu

bunlar

şu

şunlar

o

onlar

جايگاهي

bunda

bunlarda

şunda

şunlarda

onda

onlarda

ازي

bunda

bunlardan

şundan

şunlardan

ondan

onlardan

جهتي

buna

bunlara

şuna

şunlara

ona

onlara

مفعولي

bunu

bunları

şunu

şunları

onu

onları

وابستگي

bunun

bunların

şunun

şunların

onun

onların

 

Bunları da alıyorum.آموزش زبان تركي

اين ها را هم مي خرم.

Şunlar temiz mi?

اين ها تميز هستند؟

O, ali’nin çantası.

آن، كيف علي است.

Ben buna bakıyorum.

من به اين نگاه مي كنم.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.