آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

فعل اسنادي گذشته نقلي :

مانند زمان گذشته نقلي گوينده گفته‌هايش را يا از ديگران شنيده، يا بعدا فهميده و يا بعدا متوجه شده است. اگر اسم/ صفت به مصوت ختم شود حرف y مي‌آيد.

ضمير  +/ صفت  اسم + (y) +  mış/ miş/ muş/ müş  + شناسه

ben                    Öğrenci miymişim?              دانش آموز بوده‌ام؟

sen                     Öğrenci miymişsin?              دانش آموز بوده‌اي؟

o                         Öğrenci miymiş?                   دانش آموز بوده‌؟

biz                      Öğrenci miymişiz?                دانش آموز بوده‌ايم؟

siz                      Öğrenci miymişsiniz?           دانش آموز بوده‌ايد؟

 

onlar                  Öğrenci miymişler?              دانش آموز بوده‌اند؟


Öğretmenimiz Murat bey'miş. آموزش زبان تركي معلم‌مان آقاي مراد بوده است. (مدير خبر داده است)

Aaa, sınıf boşmuş.       آ، كلاس خالي بوده است. (بعد از اينكه كلاس را ديده)

 

 

سوالي مثبت:

 

ضمير  +/ صفت  اسم + mı/mi/mu/mü +  y +  mış/ miş/ muş/ müş  + شناسه

 

ben                    Öğrenci miymişim?              دانش آموز بوده‌ام؟

sen                     Öğrenci miymişsin?              دانش آموز بوده‌اي؟

o                         Öğrenci miymiş?                   دانش آموز بوده‌؟

biz                      Öğrenci miymişiz?                دانش آموز بوده‌ايم؟

siz                      Öğrenci miymişsiniz?           دانش آموز بوده‌ايد؟

 

onlar                  Öğrenci miymişler?              دانش آموز بوده‌اند؟

 

حالت منفي :

ضمير + اسم/ صفت  +  değil + miş + شناسه

 

منفي

 

سوالي منفي

ضمير + اسم/ صفت  +  değil + miş + شناسه

 

ضمير + اسم/ صفت  +  değil +mi+ y + miş + شناسه

ben

...

değilmişim

من ... نبوده ام

 

ben

...

değil miymişim?

من ... نبوده ام؟

sen

...

değilmişsiz

تو ... نبوده اي

 

sen

...

değil miymişsin?

تو ... نبوده اي؟

o

...

değilmiş

او ... نبوده

 

o

...

değil miymiş?

او ... نبوده؟

biz

...

değilmişiz

ما ... نبوده ايم

 

biz

...

değil miymişiz?

ما ... نبوده ايم؟

siz

...

değilmişsiniz

شما ... نبوده ايد

 

siz

...

değil miymişsiniz?

شما ... نبوده ايد؟

onlar

...

değillermiş

آنها .... نبوده اند

 

onlar

...

değil miymişler

آنها .... نبوده اند؟


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


۰۶:۳۹:۴۸ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :