آموزش زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

براي كاربرد فعل "هستن" در اسم ها و ضماير سوم شخص و اشاره طبق قاعده‌ي بالا ساخته مي شود.

صرف مثبت:

اسم/ ضمير  + اسم/ ضمير  

در ستون دوم هم ضمير، هم اسم، هم ضمير يا اسم در حالت جايگاهي (با پسوندda/de درس دوم) استفاده مي‌شود.

Murat evde.                                               مراد در خانه است.

 

 

özgür öğretmen.                                       اوزگور معلم است.
Bu ne?                                               اين چيست؟
Şurası neresi?                                         اينجا كجاست؟

حالت سوالي صرف مثبت: با پسوندهاي پرسشي سوالي مي‌شود يا با ضماير پرسشي. در جملاتي كه ضمير پرسشي استفاده شده است پسوند پرسشي به كار نمي‌رود.

اسم/ ضمير  + اسم/ ضمير  + پسوند پرسشي

Kütüphane  bu katta mı?       كتابخانه در اين طبقه است؟

Hakan güzel mi?                        هاكان زيباست؟

صرف منفي:

اسم/ ضمير  + اسم/ ضمير  + değil 

Değil به معناي "نيست" است و در جملات منفي مي‌آيد.

Kuş kafeste değil.          پرنده در قفس نيست.
Burası sınıf değil.          اينجا كلاس نيست.

سوالي منفي:

اسم/ ضمير  + اسم/ ضمير  + değil + mi?

Bu gözlük değil mi? اين عينك نيست؟
Elif hanım yaşlı değil mi?                  اليف خانم ميانسال نيست؟

دليل اشتباه قسمت‌هاي قرمز رنگ در جدول :

Burası kim? : kim يعني "كي" و براي انسان به كار مي‌رود، "اينجا كي است" معني نمي‌دهد. (البته "اينجا كي هست" به معناي "كي حضور دارد؟" در بخش بعد گفته خواهد شد)

Burada kalabalık : معني اين جمله يعني " آموزش زبان تركي در اينجا شلوغ است" كه معني نمي‌دهد زيرا قسمت اول جمله افتاده است مثلا جمله زير درست است:

Sokaklar burada kalabalık. خيابان‌ها در اينجا شلوغ است.

يا خود جمله به صورت "burası kalabalık " اينجا شلوغ است.

در جمله‌ي "" چون ضمير پرسشي "nerede" به معناي "در كجا" استفاده شده، بنابراين پسوند پرسشي نمي‌آيد. جمله به شكل "kitap nerede" "كتاب كجاست؟" درست است.


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


تاريخ : ۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۰۷:۳۵:۴۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :