آموزش زبان ترکی رزتا استون

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

اگر هنگام توليد صدا تارهاي صوتي لرزش داشته باشند به آن صداها واكبر (ötümlü) مي گويند و اگر لرزشي ايجاد نشود بي‌واك (ötümsüz) مي گويند. اصطلاحا به همخوانهاي واكبر، نرم (yumuşak) و به بي‌واك‌ها سخت (sert) مي گويند. براي تشخيص مي توانيد دست‌هاي خود را بر روي گوش‌هايتان بگذاريد يا دو انگشت خود را روي سيب آدم در گلوي خود قرار دهيد و با ايجاد صدا متوجه لرزش در تارهاي صوتي بشويد.

صامتهاي بي‌واك : ç- f- h- k- p- s- ş- t

صامت هاي واكبر : b- c- d- g- ğ- j- l- m- n- r- v- y- z 

واج‌گونه‌هاي (sesbirimcikler ) تركي : گاهي حرفي در الفبا بيانگر چند صدا يا چند واج هست. به هر كدام از آن صداها واجگونه گفته مي شود. در الفباي آوانگاري بين‌المللي IPA واج‌ها بين // و واج‌گونه‌ها بين[ ] نشان داده مي‌شوند بعضي از حروف تركي داراي چند واجگونه هستند.

k : اگر قبل از واكه‌هاي a, ı, o ,u بيايد به صورت [k] تلفظ مي شود مانند حرف ك در كوه. مثال :

kaç چند , kış زمستان , kul غلام , kol بازو

اگر قبل از واكه‌هاي e, i, ö ,ü بيايد به صورت [c] تلفظ مي شود مانند حرف ك در نيك. مثال :

kel كچل , kim چه‌كسي , kör كور , kül خاكستر

g : اگر قبل از واكه‌هاي a, ı, o ,u بيايد به صورت [g] تلفظ مي شود مانند حرف ق، مثال :

gaz  گاز , gırtlak  حنجره , gol گل , gurbet غربت

اگر قبل از واكه‌هاي e, i, ö ,ü بيايد به صورت [ɟ] تلفظ مي شود مانند حرف گ در ديگ. مثال :

gelir درآمد , gizli  مخفي , göl درياچه , gül گل

i: اگر قبل از حرف ğ بيايد به صورت [i] تلفظ مي شود مانند حرف ي در بينا. حرف ğ باعث كشيده‌تر شدن مي‌شود. مثال : iğne سوزن، iğne سنجد

در جاهاي ديگر به صورت [ı] (اي كوتاه) تلفظ مي شود. مثال : inek گاو ماده، inci مرواريد

u: اگر قبل از حرف ğ بيايد به صورت [u] تلفظ مي شود شبيه تلفظ حرف او در كلمه‌ي دوران با اين فرض كه حرف كشيده شده به جاي o، u باشد. حرف ğ باعث كشيده‌تر شدن u مي‌شود. مثال : buğu بخار، uğur ميمنت،buğday گندم

در جاهاي ديگر به صورت [ʊ] تلفظ مي شود. به صورت او كوتاه مانند او در كلمه‌ي مو اما كوتاه. مثال : su آب ،uçak هواپيما

e: اين حرف عمدتا به صورت [ɛ] تلفظ مي شود. صدايي بين اِ و اَ دارد. مثال : elma سيب ، eksi منفي در بعضي از لهجه‌ها به صورت [æ]  نيز تلفظ مي شود كه همان اَ مي باشد. مثال : genç جوان، kent شهر اگر قبل از حرف ğبيايد به صورت [e] تلفظ مي شود كه همراه با حرف ي لغزشي مي باشد.آموزش زبان تركي در كل به صورت حرفي ما بين اِ و اَ تلفظ مي شود.

البته همخوان‌هاي l، n، r و v  و واكه‌ي a هم داراي واج‌گونه هستند ولي تفاوت زيادي در تلفظ ندارند كه به آنها اشاره نمي كنيم.

حرف ğ خود به تنهايي يك واج به شمار نمي رود. اگر اين حرف بعد از واكه‌هاي پيشين (a- ı- o- u) قرار گيرد باعث كشيده‌تر شدن آنها مي شود.

dağ

كوه 

ağır

سنگين

ağaç

درخت

yığın

توده

çığırtı

جيغ و داد

sığır

گاو نر

soğuk

سرد

doğru

درست

oğul

پسر

buğday

گندم

buğu

بخار

uğurlu

خوش‌يمنبرچسب‌ها: آواشناسي زبان تركي استانبولي،


تاريخ : ۱۹ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۱۲:۴۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :