آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

اگر هنگام توليد صدا تارهاي صوتي لرزش داشته باشند به آن صداها واكبر (ötümlü) مي گويند و اگر لرزشي ايجاد نشود بي‌واك (ötümsüz) مي گويند. اصطلاحا به همخوانهاي واكبر، نرم (yumuşak) و به بي‌واك‌ها سخت (sert) مي گويند. براي تشخيص مي توانيد دست‌هاي خود را بر روي گوش‌هايتان بگذاريد يا دو انگشت خود را روي سيب آدم در گلوي خود قرار دهيد و با ايجاد صدا متوجه لرزش در تارهاي صوتي بشويد.

صامتهاي بي‌واك : ç- f- h- k- p- s- ş- t

صامت هاي واكبر : b- c- d- g- ğ- j- l- m- n- r- v- y- z 

واج‌گونه‌هاي (sesbirimcikler ) تركي : گاهي حرفي در الفبا بيانگر چند صدا يا چند واج هست. به هر كدام از آن صداها واجگونه گفته مي شود. در الفباي آوانگاري بين‌المللي IPA واج‌ها بين // و واج‌گونه‌ها بين[ ] نشان داده مي‌شوند بعضي از حروف تركي داراي چند واجگونه هستند.

k : اگر قبل از واكه‌هاي a, ı, o ,u بيايد به صورت [k] تلفظ مي شود مانند حرف ك در كوه. مثال :

kaç چند , kış زمستان , kul غلام , kol بازو

اگر قبل از واكه‌هاي e, i, ö ,ü بيايد به صورت [c] تلفظ مي شود مانند حرف ك در نيك. مثال :

kel كچل , kim چه‌كسي , kör كور , kül خاكستر

g : اگر قبل از واكه‌هاي a, ı, o ,u بيايد به صورت [g] تلفظ مي شود مانند حرف ق، مثال :

gaz  گاز , gırtlak  حنجره , gol گل , gurbet غربت

اگر قبل از واكه‌هاي e, i, ö ,ü بيايد به صورت [ɟ] تلفظ مي شود مانند حرف گ در ديگ. مثال :

gelir درآمد , gizli  مخفي , göl درياچه , gül گل

i: اگر قبل از حرف ğ بيايد به صورت [i] تلفظ مي شود مانند حرف ي در بينا. حرف ğ باعث كشيده‌تر شدن مي‌شود. مثال : iğne سوزن، iğne سنجد

در جاهاي ديگر به صورت [ı] (اي كوتاه) تلفظ مي شود. مثال : inek گاو ماده، inci مرواريد

u: اگر قبل از حرف ğ بيايد به صورت [u] تلفظ مي شود شبيه تلفظ حرف او در كلمه‌ي دوران با اين فرض كه حرف كشيده شده به جاي o، u باشد. حرف ğ باعث كشيده‌تر شدن u مي‌شود. مثال : buğu بخار، uğur ميمنت،buğday گندم

در جاهاي ديگر به صورت [ʊ] تلفظ مي شود. به صورت او كوتاه مانند او در كلمه‌ي مو اما كوتاه. مثال : su آب ،uçak هواپيما

e: اين حرف عمدتا به صورت [ɛ] تلفظ مي شود. صدايي بين اِ و اَ دارد. مثال : elma سيب ، eksi منفي در بعضي از لهجه‌ها به صورت [æ]  نيز تلفظ مي شود كه همان اَ مي باشد. مثال : genç جوان، kent شهر اگر قبل از حرف ğبيايد به صورت [e] تلفظ مي شود كه همراه با حرف ي لغزشي مي باشد.آموزش زبان تركي در كل به صورت حرفي ما بين اِ و اَ تلفظ مي شود.

البته همخوان‌هاي l، n، r و v  و واكه‌ي a هم داراي واج‌گونه هستند ولي تفاوت زيادي در تلفظ ندارند كه به آنها اشاره نمي كنيم.

حرف ğ خود به تنهايي يك واج به شمار نمي رود. اگر اين حرف بعد از واكه‌هاي پيشين (a- ı- o- u) قرار گيرد باعث كشيده‌تر شدن آنها مي شود.

dağ

كوه 

ağır

سنگين

ağaç

درخت

yığın

توده

çığırtı

جيغ و داد

sığır

گاو نر

soğuk

سرد

doğru

درست

oğul

پسر

buğday

گندم

buğu

بخار

uğurlu

خوش‌يمنبرچسب‌ها: آواشناسي زبان تركي استانبولي،


تاريخ : ۱۹ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۱۲:۴۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :