آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

وجه درخواستي istek kipi : گوينده انجام فعل را درخواست و خواهش مي‌كند. اين صيغه غير از درخواست مي تواند مفهوم ضرورت يا نصيحت داشته باشد (عمدتا در اول شخص جمع). به شكل مضارع التزامي در فارسي ترجمه ميشود.

فعل  + -a /-e +شناسه 

 شخص       آخرين مصوت فعل

                a- ı- o- u              e- i- ö- ü

ben         -ayım                  -eyim

sen          -asın                    -esin

o              -a                         -e

biz           -alım                   -elim

siz           -asınız                 -esiniz

onlar       -alar                    -eler

در حالت منفي با آمدن ma و me قبل از شناسه حالت درخواست حرف ميانجي y قرار مي‌گيرد.

 

 

شخص       آخرين مصوت فعل

                a- ı- o- u              e- i- ö- ü

ben         -mayayım           -meyeyim

sen          -mayasın            -meyesin

o              -maya                 -meye

biz           -mayalım            -meyelim

siz           -mayasınız         -meyesiniz

onlar       -mayalar             -meyeler

 

كاربرد وجه درخواستي در ضماير ben و biz زياد ، در ضماير sen و siz كم و در ضماير o و onlar خيلي كم است.

ben               geleyim          بيايم               Gelmeyeyim          نيايم

sen               gelesin           بيايي              Gelmeyesin           نيايي

o                   gele                بيايد               Gelmeye                نيايد

biz                gelelim           بياييم              Gelmeyelim           نياييم

siz                 gelesiniz        بياييد              Gelmeyesiniz         نياييد

 

onlar            geleler            بيايند              gelmeyeler             نيايند

 

حالت سوالي هم در صرف مثبت هم صرف منفي فقط براي اول شخص مفرد و جمع بيان مي‌شود. در شخص هاي ديگر تقريبا كاربرد ندارد.آموزش زبان تركي با آوردن پسوند سوالي ساخته مي‌شود.

Ben gideyim mi?             من بروم؟

 

Ben yemeyeyim mi?      من نخورم؟

جملات سوالي در وجه درخواستي بيشتر از يك درخواست معناي مفاهيم پيشنهاد، اجازه خواستن، تاييد و موافقت مي‌دهد.

Sinemaya gidelim mi?

به سينما برويم؟ (پيشنهاد مي كنم برويم سينما)

Bu soruya ben cevap vereyim mi?

به اين سوال من جواب بدهم؟ (اجازه مي‌دهيد من جواب بدهم؟)

Size yardım edeyim mi?

كمكتون بكنم؟ (مي خواهيد كمكتان بكنم؟)

 

 

Yarın bir kitap alayım.                                             فردا يك كتاب بخرم.

Gidelim.                                                                    برويم.

Ona da haber vereyim mi?                                     به او هم خبر بدهيم؟

Bulaşıkları yıkanmayalım mı?                                ظرفهاي كثيف رو نشوريم؟

Teneffüste çay içelim.                                              وقت استراحت چاي بنوشيم.

Hava soğuk hasta olmayasın.                                 هوا سرده مريض نشوي(مواظب باش).


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۱۰:۰۳:۵۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :