آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

صرف منفي ..........olumsuz çekim

پسوند نفي زمان عمومي در اول شخص مفرد و جمع  -ma/-me و در ساير اشخاص -maz/-mez  هست.

به اين ترتيب پسوند هاي شخصي نيز به صورت زير خواهد بود :

 

-ma / -maz

-me/-mez

Ben

-m

-m

Sen

-sın

-sin

O

-

-

Biz

-y-ız

-y-iz

Siz

-sınız

-siniz

onlar

-lar

-ler

 

در اول شخص جمع به علت قرار گيري دو مصوت كنار هم حرف ميانجي y قرار مي گيرد.

 

Gez-

 

Al-

 

Ben

Gez-me-m

نمي گردم

Al-ma-m

نمي گيرم

Sen

Gez- mez-sin

نمي گردي

Al-maz-sın

نمي گيري

O

Gez- mez

نمي گردد

Al-maz

نمي گيرد

Biz

Gez- me -y-iz

نمي گرديم

Al-ma-y-ız

نمي گيريم

Siz

Gez- mez -siniz

نمي گرديد

Al-maz-sınız

نمي گيريد

onlar

Gez- mez -ler

نمي گردند

Al-maz-lar

نمي گيرند

 

مثال

Ben sigara içmem.

من سيگار نمي كشم.

O, et yemeklerini  yemez.

او غذا هاي گوشتي نمي خورد.

Ben kolay kolay kızmam.

من به راحتي خشمگين نمي شوم.


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


۰۹:۰۶:۱۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :