شنبه ۱۴ مرداد ۰۲

وجه التزامي در گذشته حكايتي دستور زبان تركي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

وجه التزامي در گذشته حكايتي دستور زبان تركي

۲,۷۷۴ بازديد

زمان حكايتي زمان آينده وجه التزامي gereklilik kipinin hikayesi

143 - حالت وجوب فعل

وجه التزامي در گذشته

فعل + -malı /-meli + پسوند حكايتي+ پسوند شخص
فعل + -malıydı /-meliydi + پسوند شخص

فعل +(y) -acaktı/-ecekti +  پسوند شخصي

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

پسوند شخصي

معني

ben

gelmeli idi-m

Gel-meliydi-m

m

بايد مي آمدم

sen

gelmeli idi-n

Gel-meliydi-n

n

بايد مي آمدي

o

gelmeli idi

Gel-meliydi

-

بايد مي آمد

biz

gelmeli idi-k

Gel-meliydi-k

-k

بايد مي آمديم

siz

gelmeli idi-niz

Gel-meliydi-niz

-nız/-niz
-nuz/-nüz

بايد مي آمديد

onlar

gelmeli idi-ler

Gel-meliydi-ler

Gel-meli-ler-di

ler/lar

بايد مي آمدند

در سوم شخص جمع حالت دوم كه پسوند شخص قبل از پسوند حكايتي مي آيد نيز استفاده مي‌شود.
(در تركي آذربايجاني فقط حالت اول استفاده مي‌شود gelmeliydiler)

Ödevlerimi zamanında yapmalıydım.

بايد تمريناتم را سر وقت انجام مي‌دادم.

O, hatalı olduğu için senden özür dilemeliydi.

او، به خاطر خطاكار بودنش،آموزش زبان تركي بايد از تو معذرت خواهي مي‌كرد.

Haklısın, ben seni daha erken aramalıydım.

حق داري، من بايد زودتر از اين باهات تماس مي گرفتم.

 

حالت منفي با آمدن –ma/-me ساخته ميشود. بنابراين پسوند كلي به صورت

 –mamalıydı/-memeliydi ساخته ميشود.

 

Kardeşine kızmamalıydın.

نبايد (به ) برادرت عصباني ميشدي.

O şurubu içmemeliydin.

بايد آن شربت را نمي خوردي. (نبايد آن شربت را مي خوردي)

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.