پنجشنبه ۱۲ مرداد ۰۲

افعال ساده در زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

افعال ساده در زبان تركي استانبولي

۱۰,۳۵۴ بازديد

افعال ساده در زبان تركي استانبولي

 منفي كردن افعال ساده در زبان تركي استانبولي :

براي منفي كردن افعال در زمان حال ساده قبل از پسوند ( yor ) يكي از پسوندهاي ( mu ) ، ( mi ) ، ( mı  ) و يا ( mü ) را آورده و سپس پسوند مرتبط با هر شخص را ( مراجعه به دروس گذشته ) به آن اضافه ميكنيم .

نمي روم

Gitmiyorum

Git + mi + yor + um

نمي روي

gitmiyorsun

Git + mi + yor + sun

نمي رود

Gitmiyor

Git + mi + yor

نمي رويم

Gitmiyoruz

Git + mi + yor + uz

نمي رويد

gitmiyorsunuz

Git + mi + yor + sunuz

نمي روند

Gitmiyorlar

Git + mi + yor + lar

مثال : 

 

من همه چيز را نمي دانم

Ben herŞeyi bilmiyorum

تو ماشين نمي راني

Sen araba sürmüyorsun

او مرا درك نمي كند

O beni anlamıyor

ما يك هديه برايت نمي گيريم

Biz sana bir hediye almıyoruz

شما درس را ياد نمي گيريد

Siz dersi oğrenmiyorsunuz

آنها يك ساختمان نمي سازند

Onlar bir bina yapmiyorlar

=============================================

از سري دروس صرف افعال در زبان تركي  استانبولي

 سوالي كردن افعال ساده در زبان تركي استانبولي :

براي سوالي كردن افعال زمان حال ساده بعد از پسوند ( yor ) از پسوندهاي پرسشي ( mu ) ، ( mi ) ، (mı  ) و ( mü ) استفاده كرده و با افزودن پسوند مرتبط هر شخص ( كه در درس قبلي آموختيم ) جمله را سوالي مي كنيم .

آيا مي روم ؟

gidiyormuyum

Git + yor + muyum

آيا مي روي ؟

Gidiyormusun

Git + yor + musun

آيا مي رود ؟

gidiyormu

Git + yor + mu

آيا مي رويم ؟

Gidiyormuyuz

Git + yor + muyuz

آيا مي رويد ؟

gidiyormusunuz

Git + yor  + musunuz

آيا مي روند ؟

Gidiyorlarmı

Git + yor + larmı

مطمئنا متوجه شديد كه در اين حالت ( t آموزش زبان تركي) به ( d ) تبديل ميشود .

مثال در جملات :

Ben herşeyi biliyormuyum ?

آيا من همه چيز را ميدانم ؟

Sen araba sürüyormusun ?

آيا تو ماشين مي راني ؟

O benı anlıyormu ?

آيا او من رو درك مي كنه ؟

Biz sana bir hediye alıyoruz ?

آيا واسه تو يك هديه ميگيريم ؟

Siz dersi oğreniyormusunuz ?

آيا شما درس را ياد مي گيريد ؟

Onlar bir bina yapıyorlarmı ?

آيا آنها يك ساختمان مي سازند ؟

 

نكته : در اكثر حالتهاي سوالي كردن جملات فقط شكل افعال تغيير مي كند اما بعضي مواقع علاوه بر تغيير فعل ، كلمه ( acaba ) هم به جمله افزوده مي شود .

 

Anlıyamıyorum gidiyormusun acaba ya yok

متوجه نميشوم آيا ميروي يا نه

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.