آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

mış/-miş/-muş/-müş

اين پسوند كه خود پسوند زمان ماضي نقلي است، وقتي در نقش صفت باشد مفهوم زمان  گذشته  مي‌رساند.

Geçmiş gün

روز گذشته

Yapışmış etiket

برچسب چسبيده شده

Sararmış yapraklar

برگ‌هاي زرد شده

 

 

حالت منفي با آمدن ma/me قبل از اين پسوند درست مي شود.

ipteki kurumamış çamaşırları toplama.

لباس هاي خشك نشده روي بند را جمع نكن.

Bozulmuş musluğu tamir et.

شير خراب (شده) را تعمير كن.

 

لازم به ذكر است اگر حالت منفي بيايد با توجه به هماهنگي آوايي فقط دو حالت –mamış و –memiş درست خواهد شد.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۲۰:۴۸ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-acak/-ecek

اين پسوند كه پسوند زمان آينده است، در صورت وجه وصفي بودن مفهوم "براي/به منظور" دارد. و مفهوم زمان آينده را نيز دارد.

gelecek hafta

هفته آينده

içecek su

آب نوشيدني

okunacak kitap

كتاب خواندني (كتابي كه خوانده خواهد شد)

yapılacak işler

كارهاي لازم (كارهايي كه بايد انجام شود)

 

با اين پسوند اسم هاي مختلفي نيز درست شده است.

Gel-

آمدن

gelecek

آينده

Yak-

سوزاندن 

yakacak

سوخت

Giy-

پوشيدن

giyecek

لباس، پوشاك

Aç-

باز كردن

açacak

كليد، باز كننده

 

خود كلمه آچار هم از فعل aç- به اضافه پسوند زمان وسيع –ar درست شده است كه كلمه‌اي است تركي.

evde hiç içecek kalmamış.

در خانه هيچ نوشيدني نمانده است.

Yakacak fiyatlarına zam gelmiş.

قيمت سوختها افزايش يافته است.

 

Zam يعني افزايش قيمت، zam gelmek يعني افزايش قيمت يافتن.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۱۸:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

dik/dik/duk/dük

اين پسوند، پسوند اول شخص زمان گذشته ساده است و در ساخت اسم، كلماتي مي‌سازد كه با گذشته مرتبط هستند.

Tanı-dık yüz

چهره آشنا (شناخته شده)

Bil-dik adam

مرد دوست و آشنا

 

اين پسوند معمولا با پسوندهاي ملكي به كار برده مي‌شود. در اين حالت غير از سوم شخص جمع، حرف k آخر به ğتبديل مي‌شود.

 

پسوند ملكي

yazmak 

ben

-ım/-im/-um/-üm

Yazdığım kitap

sen

-ın/-in/-un/-ün

Yazdığın kitap

O

-ı/-i/-u/-ü

Yazdığı kitap

Biz

-ımız/-imiz/-umuz/-ümüz

Yazdığımız kitap

Siz

-ınız/-iniz/-unuz/-ünüz

Yazdığınız kitap

onlar

-leri/-ları

Yazdıkları kitap

 

معني اولي يعني كتابي كه نوشته‌ام/نوشته بودم، نوشته‌اي/ نوشته بودي ...

فعلي كه اين پسوند را مي‌گيرد مي‌تواند با ma/me منفي نيز باشد.

Okuduğum kitap hoşuma gitmedi.

از كتابي كه خوندم خوشم نيامد.

Ödevi bitirdiğin zaman hemen bana getir.

زماني كه تمرين را تمام كردي زود براي پيش من بيار.

Sizin anlamadığnız soru var mı?

آيا سوالي كه متوجه نشده‌ايد داريد؟


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۱۵:۲۸ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

Ar/er/(I)r

I: ı/i/u/ü

اين پسوند ، پسوند زمان وسيع هست اگر در نقش صفت ظاهر شود، وجه صفتي مي‌باشد. كلمات ساخته شده با اين روش معني خود را حفظ كرده و كلماتي ماندگار (kalıcı) شده‌اند، مفهوم صفت فاعلي دارد.

Hepimizi güler yüzle karşıladı.

همه‌مان را با رويي خندان پيشواز كرد.

Döner en sevdiğim yemektir.

دونر غذاي مورد علاقه‌ام هست.

Yeni bir çalar saat almak

 istiyorum.

يك ساعت زنگدار(زنگ زن) جديد ميخواهم بخرم

Okurları yazarın yeni kitabını çok beğendi.

خوانندگانش كتاب جديد نويسنده را خيلي پسنديدند.

 

döner از فعل dönmek يعني چرخيدن ساخته شده است (نوعي كباب كه با چرخيدن سيخ عمودي و با حرارت از طرفين پخته مي شود.)

حالت منفي پسوند ذكر شده همان پسوند حالت منفي زمان وسيع يعني maz/mez هست.

Utan-maz adam

آدم بي‌شرم، پررو

Çık-maz sokak

كوچه بن بست

 

Omleti yanmaz tavada yapalım.

املت را در ماهيتابه نسوز درست كنيم.

Su geçirmez saat

ساعت ضد آب (تحت‌الفظي : آب عبور ندهنده!)


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۰۹:۴۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-an/-en

صفتا فاعلي از فعل مي‌سازد. ترجمه اين گونه وجه اسمي به شكل زير هست، مصدر فعل مربوطه را برداريد و در جمله زير قرار دهيد.

وجه صفتي 

معني

مصدر

bakan

كسي كه در حال نگاه كردن هست

bakmak

ağlayan

كسي كه در حال گريستن هست/گريان

ağlamak

gülen

كسي كه در حال خنديدن هست/خندان

gülmek

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۰۶:۱۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ad-eylemler (isim-fiiller) :  اسم-فعل (وجه اسمي) : اسم هايي هستند كه از فعل ساخته مي شوند در جمله مانند اسم به كار برده مي شوند و پسوندهاي صرفي مي‌گيرند.

با پسوندهاي –mAk، -mA و –Iş ساخته مي‌شوند.

-mAk: -mak/-mek

-mA: -ma/-me

-Iş: -ış/-iş/-uş /-üş

-mAk, -mA, -Iş 

 

Okula gitmek için evden çıktım.

براي رفتن به مدرسه از خانه خارج شدم.

Orhan kitap okumayı sever.

ارهان كتاب خواندن را دوست دارد.

Bayram tatili dinlenmemi sağladı.

تعطيلي عيد استراحتم را فراهم كرد.

Davranışlarını hiç beğenmiyorum.

رفتارهاش را اصلا نمي پسندم.

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۰۳:۱۶ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حالت شرطي şart kipi

فعل + -sa /-se +پسوند شخص

شخص

مثبت

پسوند شخص

پسوند سوالي

معني

Ben

Baksa

-m

mı/mi?

اگر ببينم

Sen

baksan

-n

mı/mi?

اگر ببيني

O

baksa

-

mı/mi?

اگر ببيند

Biz

baksak

-k

mı/mi?

اگر ببينيم

Siz

Baksanız

-nız/-niz

mı/mi?

اگر ببينيد

onlar

baksalar

-lar /-ler

mı/mi?

اگر ببينند


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۰۰:۲۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)