آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

-(ı, i, u, ü; a, e)r... –maz/-mez

اين وجه معني «به محض»، «همين كه» مي دهد. قسمت اول همان پسوند زمان وسيع (مضارع) است. قسمت دوم هم پسوند نفي زمان مضارع است.

Bebek annesini görür görmez gülümsedi.

كودك به محض ديدن مادرش لبخند زد.

Konser biter bitmez eve dönelim.

 (لطفا/خواهشا) همين كه كنسرت تمام بشود به خانه برگرديم.

Yemek pişer pişmez sofrayı hazırlarım.

همين كه غذا بپزه سفره را حاضر مي كنم.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۳۳:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

a/e

حالت انجام فعل را نشان مي دهد. كه فعل دو بار گفته مي شود.

Gide gide yolu yarıladık.

رفته رفته نصف راه را رفتيم.

Konuşa konuşa problemi çözdük.

با صحبت مساله را حل كرديم.

Onları bekleye bekleye sıkıldık.

با انتظار كشيدن آنها خسته و بي حوصله شديم.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۳۰:۵۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

(y)-ınca/-ince /-unca /-ünce

اين وجه فعلي زمان وقوع فعل اصلي (فعل دوم) و يا دليل و سبب فعل اصلي را بيان مي كند. معني «وقتي كه»، «هر وقت» مي دهد. اگر حرف آخر فعل مصوت باشد حرف y مي آيد.

Eve gidince beni mutlaka ara.

وقتي به خانه رفتي حتما به من زنگ بزن. (زمان)

Onu görünce hayecanlanıyor musun?

وقتي او را مي بينين هيجان‌ زده مي شوي؟ (زمان-دليل)

Turgat gelince beni görsün.

تورقات هر وقت آمد مرا ببيند. (به او بگوييد مرا ببيند)

حالت منفي با آمدن ma/me ساخته مي شود:

-mayınca/-meyince

Sizi görmeyince pek üzüldü.

وقتي شما را نديد خيلي ناراحت شد

Sen olmayınca neler çekti yüreğim.

وقتي تو نبودي دلم چه‌ها كشيد.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۲۹:۲۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-dıkça/-dikçe /-dukça /-dükçe

-tıkça/-tikçe /-tukça /-tükçe

معني «هر چه ...»، «هر وقت كه» به فعل مي دهد همراه با استمرار. در واقع دوام و وقوع فعل دوم بستگي به استمرار فعلي دارد كه با اين پسوند مي آيد. در معني مي توان كلمه «بيشتر، كمتر، صفت+تر» افزود.  توازن وقوع فعل بين دو فعل وجود دارد.

حالت منفي با آمدن –me/-ma قبل از پسوند ساخته ميشود.

Büyüdükçe annesine benziyor.

هر چه بزرگتر ميشود به مادرش شباهت (بيشتري) پيدا مي كند.

Gün geçtikçe sen değişiyorsun.

هر چه روز ميگذرد (زمان مي گذرد) تو تغيير مي كني.

Kış yaklaştıkça havalar soğuyor.

هر چه كه زمستان نزديك مي‌شود هوا سردتر مي شود. (با نزديك شدن زمستان هواها سردتر ميشود)

Paramız arttıkça arabamızın modelini değiştiririz.

هر وقت پولمان زياد شد مدل ماشينمان را عوض مي كنيم.

مي توان گفت معني gittikçe دقيقا «رفته رفته» است اما براي افعال ديگري مثلا okudukça معني «خوانده خوانده» يا براي geldikçe «آمده آمده» استفاده نمي شود. اين مثال براي درك بيشتر شما گفته شد.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۲۷:۲۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-(y)alı/-(y)eli

اين وجه قيدي زمان شروع فعل اصلي را بيان مي كند و معني "از وقتي كه، از زماني كه" ميدهد و يا فاصله بين فعل اصلي و فعل فرعي را بيان مي كند. فعل اصلي همان فعل دوم است. حرف y وقتي آخرين حرف فعل مصوت باشد مي آيد.

Buraya geleli üç yıl oldu.

سه سال شد كه اينجا آمده است.

Evleneli yüzü hiç gülmemiş.

از وقتي ازدواج كرده صورتش اصلا نخنديده است.

Kış başlayalı hastalıklar yakamızı bırakmıyor.

وقتي زمستان شروع مي شود بيماري ها ولمون نمي كنند.

 

حالت منفي اين وجه با آمدن پسوند نفي در تركي يعني ma/me به صورت –mayalı /-meyeli درست مي شود. زياد كاربرد ندارد.

Onu görmeyeli çok özledim.

از وقتي نديدمش خيلي دلم تنگ شده.

 حالتي كه فعل ابتدا به شكل گذشته مي آيد و بعد به صورت اين وجه ، به كار مي رود.

Arabamı sattım satalı otobüse biniyorum.

ماشينمو فروختم و از اون به بعد سورا اتوبوس مي شوم. (از وقتي ماشينم را فروختم...)

Gittin gideli bizleri aramadın.

از وقتي رفتي حال ما رو نپرسيدي.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۲۶:۰۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

(y)-ıp/-ip/-up /-üp

در اين حالت فعل اول كه با اين پسوند مي آيد ابتدا انجام مي گيرد و پس از آن فعل اصلي انجام مي‌گيرد يا گرفته يا خواهد گرفت. يعني فعل اصلي در هر زماني مي تواند باشد.

Eve gidip ders çalışacağım.

به خانه رفته، درس خواهم خواند.

Mektubu bir zarfa koyup, gönderin.

نامه را در يك پاكت گذاشته، بفرستيد.

Eşyalarını toplayıp evden çıktı.

اسباب و وسايلش رو جمع كرد(ه) از خانه خارج شد.

 توجه داشته باشيد كه اين پسوند در تركي آذربايجاني براي اشخاص دوم و سوم شخص در زمان ماضي نقلي نيز استفاده مي‌شود. بنابراين اگر به اين امر توجه كنيد تقريبا معني جمله ها برايتان آسان خواهد شد. همانطور كه ديديد در اكثر موارد فعلي كه با اين پسوند همراه است ترجمه اش به صورت شبه ماضي نقلي صورت مي گيرد.

در صورتي كه فعل با مصوت آغاز شود حرف y نيز مي آيد. توجه داشته باشيد فاعل هر دو فعل يكي است.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۲۴:۳۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-ası/-esi

اين وجه وصفي، مفهوم خواسته و درخواست به فعل مي دهد. پسوند پركاربردي نيست.

Kırıl-ası el

شكستن دستش را مي خواهم

Görülesi yerler

جاهايي كه ديدنش را مي خواهم/بايد ديد

 

Eli kırılası adam, cüzdanımı çalmış.

مردي كه (كاش)دستش بشكنه، كيفمو دزديده.

Öpülesi eller

دستاني كه بايد بوسيدشان


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۲۳:۰۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)