آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

صرف منفي.. olumsuz çekim

فرمول ايجاد زمان حال منفي :

Fiil + -mı/ -mi/ -mu/ -mü + -yor + kişi eki

ريشه فعل + -mı/ -mi/ -mu/ -mü + -yor + پسوند هاي شخصي

 

به علت قانون هماهنگي مصوت ها در زمان حال هميشه پسوند هاي شخصي زير به كار برده مي شود :


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۱۹:۱۸ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان حال رسمي şimdiki zaman

براي زمان حال استمراري از پسوند  –makta /-mekte استفاده مي شود كه بعد از فعل مي آيد. پسوند زمان حال yor  در زبان عاميانه بيشتر و پسوند  –makta /-mekte بيشتر در زبان نوشتار كاربرد دارد.

اگر آخرين مصوت فعل كلفت باشد از –makta استفاده مي شود.

اگر آخرين مصوت فعل ظريف باشد از –mekte استفاده مي شود. به عبارت ديگر به مصدر ta و te اضافه مي شود :

yüzmek

Yüz + mekte =yüzmekte

شنا كردن

در حال شنا كردن

Yaşamak

Yaşamakta

زندگي كردن

در حال زندگي كردن

 

 مثال :

Ali izmir’de yaşıyor.

Ali izmir’de yaşamakta.

علي در ازمير زندگي مي كند.

علي در ازمير در حال زندگي (كردن) است

Üç gündür yağmur yağıyor.

Üç gündür yağmur yağmakta.

سه روز است باران مي بارد.

باران سه روز در حال باريدن است.

Her gün spor yapıyorum.

Her gün spor yapmaktayım.

هر روز ورزش مي كنم.

هر روز ورزش مي كنم (مداوم).

 


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۵۲:۴۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

صرف مثبت. olumlu çekim

فرمول ايجاد زمان حال :

Fiil + -ı, -i, -u, -ü + -yor + kişi eki

ريشه فعل + -ı, -i, -u, -ü + -yor + پسوند هاي شخصي

 

به علت قانون هماهنگي مصوت ها در زمان حال هميشه پسوند هاي شخصي زير به كار برده مي شود :


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۴۸:۴۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان حكايتي وجه درخواستي istek kipinin hikayesi

خود وجه درخواستي را ببينيد:

حالت درخواست istek kipi

فعل + -a /-e +(i)/ (–y-) + پسوند حكايتي + شناسه

كه در حالت چسبيده به صورت زير مي شود.

فعل + -aydı /-eydi + شناسه

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

شناسه

معني

ben

gel-e idi-m

Gel-eydi-m

m

اگر مي آمدم

sen

Gel-e idi-n

Gel-eydi-n

n

اگر مي آمدي

o

Gel-e idi

Gel-eydi

-

اگر مي آمد

biz

Gel-e idi-k

Gel-eydi-k

-k

اگر مي آمديم

siz

Gel-e idi-niz

Gel-eydi-niz

-nız/-niz

اگر مي آمديد

onlar

Gel-e idi-ler

Gel-eydi-ler

Gel-e-ler-di

ler/lar

اگر مي آمدند

 

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۴۸:۱۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان حكايتي وجه شرطي şart kipinin hikayesi

خود وجه شرطي را ببينيد:

 

حالت شرطي

فعل + -sa /-se + پسوند حكايتي+ شناسه

كه به صورت زير مي شود.

فعل + -saydı /-seydi + شناسه

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

شناسه

معني

ben

gel-se idi-m

Gelseydi-m

m

اگر مي آمدم

sen

Gel-se idi-n

Gelseydi-n

n

اگر مي آمدي

o

Gel-se idi

Gelseydi

-

اگر مي آمد

biz

Gel-se idi-k

Gelseydi-k

-k

اگر مي آمديم

siz

Gel-se idi-niz

Gelseydi-niz

-nız/-niz
-nuz/-nüz

اگر مي آمديد

onlar

Gel-se idi-ler

Gelseydi-ler

Gel-se-ler-di

ler/lar

اگر مي آمدند

 

در سوم شخص جمع حالت دوم كه پسوند شخص قبل از پسوند حكايتي مي آيد نيز استفاده مي‌شود.
(در تركي آذربايجاني فقط حالت اول استفاده مي‌شود gelseydiler)

Biraz daha hızlı koşsaydı birinci olurdu.

اگر كمي سريع تر مي­ دويد اول مي­شد.

Dikkatli olsaydı kaza yapmazdı.

اگر بادقت بود تصادف نمي­كرد.

حالت منفي با آمدن –ma/-me ساخته ميشود. بنابراين پسوند كلي به صورت –masaydı/-meseydi ساخته ميشود.

 

 

Onu görmeseydim, ona telefon ederdim.

اگر نمي ديدمش بهش تلفن مي كردم.

Kar yağmasaydı, çok üzülecektik.

 

اگر برف نمي باريد خيلي ناراحت مي شديم.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۴۵:۵۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان حكايتي زمان آينده وجه التزامي gereklilik kipinin hikayesi

143 - حالت وجوب فعل

وجه التزامي در گذشته

فعل + -malı /-meli + پسوند حكايتي+ پسوند شخص
فعل + -malıydı /-meliydi + پسوند شخص


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۴۳:۴۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

وجه وصفي منفي زمان مضارع است

سلام! 

سلام نه مثل زيرنويس بعضي فيلم ها كه مي نويسه تقديم به پارسي زبانان! اما من هم نگاه ميكنم

نه مثل بعضي بازيگرها كه توي تلويزيون عيد نوروز رو فقط به فارسي زبان ها تبريك گفتن! سلام به همه كساني كه اين مطلب رو مي خونن و عيد نوروز رو به همه كساني كه نوروز رو جشن مي گيرن تبريك ميگم.

ساده و گؤزل بير سلام كيمين...(ساده و زيبا مثل يك سلام)

utanmak

خجالت كشيدن

utanmaz

پررو، بي شرم

yanmak

سوختن

yanmaz

نسوز

unutulmak

فراموش شدن 

unutulmaz

فراموش نشدني

 

Çıkmaz sokak

كوچه بن بست

Su geçirmez saat

ساعت ضد آب (آب عبور ندهنده!)

Paslanmaz çelik

فولاد ضد زنگ (زنگ نزن)

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۴۰:۳۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)