آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

كاربرد ضماير با شكل افعال ( ضماير فاعلي , مفعولي , ملكي)

كاربرد ضماير با شكل افعال

كاربرد اين ضماير در جملات با اشكال خاص افعال و ساير كلمات از جمله اسمها همراه هستند. مثالهاي زير كاربرد اين ضماير را به خوبي روشن خواهد نمود.

 ضماير ملكي :

در درسهاي گذشته با ضماير ملكي آشنا شده ايد . فرمول ساختن ضمير ملكي به شكل فعل به اين شكل مي باشد .


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

طرز جمع بستن صفات و اسمها در زبان تركي استانبولي

در اين درس ، طرز جمع بستن صفات و اسم را ياد گرفته و با چند لغت جديد نيز آشنا ميشويم .

براي جمع بستن هم صفت و هم اسم  در زبان تركي استانبولي كافيست

به آخر آن كلمه پسوند lar  و يا  ler  رو اضافه كنيم .

چند مثال :                              :Kaç örnek 

 

ماشين ها

arabalar

ماشين

araba

خانه ها

Evler

خانه

ev

در ها

kapılar

در

kapı

كوه ها

dağlar

كوه

Dağ

گل ها

çiçekler

گل

Çiçek

تلخ ها

acılar

تلخ

acı

زيباها

güzeller

زيبا

güzel

مثال ها

örnekler

مثال

Örnek

كتاب ها

kitaplar

كتاب

kitap

عينكها

gözlükler

عينك

gözlük


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

با آوردن پسوند به فعل قيدهاي زماني ساخته مي‌شود. Önce به معناي قبل و sonra به معناي بعد است.

جدول 1 : پسوندهاي دو حالته

آخرين مصوت فعل كلفت

a- ı- o- u


madan

ظريف

e- i- ö- ü


meden

 


برچسب‌ها: قيد فعلي در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۱۴:۴۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

madan/-meden

در معناي :«بدون، بدون اينكه» هست. دو حالت دارد.

1- وقتي كه فعل اصلي (فعل دوم) منفي است، اين پسوند به اين معني است كه ابتدا فعلي كه با اين پسوند مي آيد انجام شود.

Şemsiyeni almadan çıkma. 

بدون برداشتن چتر خارج نشو. (ابتدا چتر را بردار بعد خارج شو)

Saçlarınızı taramadan evden çıkmayın.

بدون شانه‌زدن موهايتان از خانه خارج نشويد. (ابتدا موهايتان را شانه بزنيد بعد از خانه خارج شويد)

 
برچسب‌ها: قيد فعلي در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۰۹:۲۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-(y)ken

اين پسوند به فعل چسبيده و معني "زماني كه، وقتي كه، در حالتِ ...، در حالي كه، در حال،حين" به فعل فرعي مي دهد كه نحوه وقوع فعل اصلي را توضيح دهد.  بيشتر با افعال وسيع، گذشته ساده و زمان حال به كار مي رود. يعني ابتدا پسوند آن زمان و بعد اين پسوند به كار مي رود. بعد از اين پسوند، پسوند شخص به كار برده نمي شود. اگر آخرين حرف فعل مصوت باشد حرف y مي آيد.

پسوند فعل وسيع : ar/er/r/ır/ir/ur/ür

Dün okula giderken onu gördüm.

ديروز وقتي كه به مدرسه مي رفتم او را ديدم.

Yemek yerken konuşmamalısın.

در حال غذا خوردن نبايد صحبت كني.

Onu görürken ağladı.

وقتي او را ديد گريه كرد.

 


برچسب‌ها: قيد فعلي در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۰۷:۲۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

صفت و موصوف .......... Sıfat Tamlaması

در تركي صفت قبل از اسم مي آيد :

Yorgun işçi  :  كارگر خسته

Genç kız  :  دختر جوان

به كار بردن صفت هاي توصيفي به عنوان اسم:

براي اين كار موصوف را حذف مي كنيم و صفت را به جاي اسم به كار مي بريم. در اين حالت اگر موصوف پسوندي داشته باشد، صفت آن پسوند را مي گيرد :

Kırmızı gömlek pahalı

پيراهن قرمز گران است.

Kırmızı pahalı

قرمز گران است.


برچسب‌ها: صفت ها در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۸:۲۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

براي مقايسه يا درجه برتري كه در فارسي با «تر» بيان مي‌شود از تركيب «DAn daha» استفاده مي‌شود.   Dan همان پسوند ازي است. نكته: پسوندهاي tan/-ten  زماني كاربرد دارند كه اسم به يكي از صامت‌هاي بي‌‌واك (k, f, ş, ç, s, p, t, h) ختم شود.

 

(اسم) + اسم + dan/den , tan/ten + daha + صفت

 


برچسب‌ها: صفت ها در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۵:۵۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)